Scéalta na nÓstán
Genre
Documentary
Format
6 x '30
Transmission
April 2016

Scéalta na nÓstán

The history of Ireland's hotels.

Celebrity guests, the tourism boom, hospitality dynasties, family holidays, social and political history - all packed into a new nostalgic six part series about Ireland's most iconic hotels.  Featuring hotels in Cork, Dublin, Galway, Mayo, Kerry, Wicklow, Wexford, Waterford and Donegal, the series is a mix of untold stoires, fascinating nuggets of history and heart warming personal experiences.  

Broadcast On:

Key Credits


Episode Guide

Programme 1 A new nostalgic series on the history of Ireland’s hotels. In this episode we visit Cork’s Imperial Hotel where previous guests have included Charles Dickens and Franz Liszt; The Metropole Hotel that hosted the stars of Cork’s first film festival; and The Gougane Barra Hotel a pioneering tourist hotspot that put one of Cork’s most scenic spots on the map.

CLÁR 1 Sraith nua mhothálach faoi stair na n-óstán in Éirinn. Sa chlár seo tugaimid cuairt ar an Imperial Hotel i gCorcaigh ar chaith leithéid Charles Dickens agus Franz Liszt tamall ann; óstán an Metropole mar a gcuireadh réalta fhleadh scannán Chorcaí fúthu agus Óstán Ghuagán Barra, ionad ceannródaíoch turasóireachta a tharraing aird chuairteoirí ó chuile chearn ar an gceantar.

Programme 2 A new nostalgic series on the history of Ireland’s hotels. In this episode we visit Dublin and feature stories of romance and politics at Wynn’s Hotel, glamour and the Irish aristocracy in the Shelbourne Hotel and celebrity visits to the Royal Marine Hotel in Dun Laoghaire.

CLÁR 2 Nuashraith mhaoithneach ar stair na n-óstán in Éirinn. Sa chlár seo tugaimid cuairt ar Bhaile Átha Cliath agus cuirtear i láthair scéalta grá agus polaitíochta in Óstan Wynns, spleodar na huasaicme in Éirinn sa Shelbourne agus cuairteoirí mór le rá sa Royal Marine i nDún Laoghaire.

Programme 3 A nostalgic series on the history of Ireland’s hotels. This episode includes the tale of John Lennon and Yoko Ono’s visit to The Mulranny Park Hotel in Co. Mayo, the creation of one of Ireland’s oldest golf courses at the Great Northern Hotel in Bundoran and how a Galway hotel became a home from home to the Aran Islanders.

CLÁR 3 Sraith mhaoithneach ar stair na n-óstán in Éirinn. Sa chlár seo léirítear cuairt John Lennon agus Yoko Ono ar an Mulranny Park Hotel i gCo. Mhaigh Eo; ceann de na cúrsaí gailf is sine sa tír ag an Great Northern Hotel i mBun Dobhráin chomh maith leis an chaoi a ndearna muintir Árann a gcuid féin d’óstán sa Ghaillimh.

Programme 4 A nostalgic series on the history of Ireland’s hotels. In this episode we feature Co. Kerry’s former railway hotels, the Huggard family who were pioneers of the hospitality industry and the O’Donoghues, whose hotel became one of the area’s biggest entertainment venues.

CLÁR 4 Sraith mhaoithneach faoi stair na n-óstán in Éirinn. Sa chlár seo cuirtear i láthair seanóstáin an iarnróid i gCo Chiarraí; ceannródaithe thionscal na hóstaíochta muintir Huggard agus mar a rinne muintir Uí Dhonnchú ceann de na hionaid siamsaíochta is mó sa cheantar den óstán a bhunaigh siad.

Programme 5 A new nostalgic series on the history of Ireland’s hotels. This episode takes us on a trip down the East Coast – we hear stories of the Woodenbridge Hotel and panning for gold in the Wicklow mountains, of feasts served up in the Granville Hotel in Waterford for young soldiers before they went to war, and the personal family story of how Kelly’s Resort Hotel in Rosslare started off as a tea room.

CLÁR 5 Sraith nua mhaoithneach faoi stair an n-óstán in Éirinn Sa chlár seo rachaimid ar thuras go dtí an Cósta Thoir. Cloiseann muid scéalta faoin Woodenbridge Hotel agus faoi thóraíocht an óir i sléibhte Chill Mhantáin; féastaí móra sa Granville Hotel i bPort Láirge do shaighdiúirí óga roimh dul chun cogaidh, scéal pearsanta an teaghlaigh a d’fhorbair Kelly’s Resort Hotel i Ros Láir ó sheomra tae.

Programme 6 A nostalgic series on the history of Ireland’s hotels. We are in Co. Donegal to hear of how Óstán Loch Altan hosted some of the first Irish language students to Gort an Choirce, about Prince Napoleon’s visit to Kee’s Hotel in Stranorlar, and how landlord George Hill built An Chúirt Hotel in Gaoth Dobhair in the 1830s.

CLÁR 6 Sraith mhaoithneach faoi stair na n-óstán in Éirinn. Léirítear sa chlár seo mar thaithigh cuid de na chéad fhoghlaimeoiri Gaeilge a tháinig go Gort an Choirce, Óstán Loch Altan; insítear faoi chuairt an Phrionsa Napoleon ar Óstán Kees i Srath an Urláir agus mar a thóg an tiarna talún George Hill, An Chúirt i nGaoth Dobhair sna 1830í.